Výbor Tělocvičné jednoty Nový Lískovec, jeho členové a další příznivci se na podzim roku 2018 ve Staré hospodě usnesli zahájit tradici společenské akce pro místní občany s cílem nejen se pobavit, ale i vytvořit příležitost a prostor pro sousedské setkání a popovídání. Po dlouhé diskusi byl zvolen i název celé akce – SLAVNOSTI NOVÉHO LÍSKOVCE.

Na začátku roku 2019 přípravný výbor pod vedením jednatele Sokola Aleše Volovce zahájil práce na premiérovém ročníku Slavností. K názvu byl připojen podtitul „… aneb 100 LET VE ŠTATLU“, který odkazoval na výročí připojení osady Nový Lískovec k Velkému Brnu. Bylo třeba zajistit financování, zvolit termín a místo konání. V dalším období pak přípravný výbor řešil program. 1. ročník Slavností se tak uskutečnil poslední květnovou sobotu, tedy 25. 5. 2019.

Slavnosti začaly úderem 14. hodiny na hřišti staré školy na Zoubkově ulici (dnes Bezpečnostně právní akademie) pěveckým vystoupením dětí Mateřské školy Vážka z Rybnické ulice. Pro nejmenší účastníky byly také připraveny sportovní soutěže o sladké odměny, k dispozici byl i skákací hrad. Již tato úvodní část přilákala značné množství publika z řad současných či bývalých občanů Nového Lískovce, ale i přespolních. Jistě k tomu přispělo téměř ideální počasí, a i když v jednu chvilku spadlo i pár kapek, nikdo z přítomných si toho ani nevšiml. V samotném úvodu předali pořadatelé představitelům Nového Lískovce krásný obraz od malíře Jana Odehnala, na kterém je vidět původní zástavba Nového Lískovce přibližně před sto lety. Dílo bylo umístěno ve velké zasedací síni Úřadu městské části.

Program na pódiu dále pokračoval vystoupením uměleckého folklorního souboru Javorníček s cimbálovou muzikou. Nejen pro děti byly připraveny také ukázky výcviku psů. Účastníci Slavností si tak mohli vyzkoušet pozitivní účinky canisterapie, shlédnou schopnosti psů zdolávat určenou dráhu (agility) a ocenit výsledek výcviku psů k ovladatelnosti a spolupráci s psovodem (obedince). Mezitím na pódiu Javorníček vystřídala skupina Hladolet s písněmi Karla Kryla. Na závěr celé akce hrála do pozdních večerních hodin k poslechu i tanci skupina Random Choices.

Slavností se zúčastnilo několik set občanů nejen z původní zástavby, ale i ze sídliště. Byla to také unikátní příležitost potkat se s bývalými spolužáky a sousedy. Bezprostřední ohlasy byly velmi pozitivní, Slavnosti se hned od prvního ročníku staly největší společenskou akcí v městské části. Současně se pro pořadatele tento první ročník stal velkým závazkem v započaté tradici pokračovat a úspěšnou premiéru zdárně navázat.

Při přípravách, které byly zahájeny na podzim roku 2019 se organizační tým usnesl na rozšířeném názvu. Nikdo z přítomných tehdy netušil, že „… aneb JEDEME DÁL“ nebude mít v roce 2020 jen význam ve smyslu 2. ročníku, ale i ve smyslu jiném, bohužel daleko méně pozitivním, a to, že se Slavnosti Nového Lískovce v roce 2020 vůbec mohly uskutečnit. Přípravy totiž hned v prvním čtvrtletí roku přerušila karanténa a původní květnový termín musel být zrušen. V průběhu jara pořadatelé našli nový srpnový termín. Na začátku roku domluvený a připravovaný program celých Slavností se však zcela rozpadl a tým pořadatelů vše začal sjednávat od začátku.

Jedinou konstantou tak zůstalo místo konání, tedy opět hřiště Bezpečnostně právní akademie na Zoubkově ulici.

Druhý ročník Slavností nového Lískovce byl zahájen 29. srpna 2020 v 15 hodin dětským sportovním předprogramem. První část byla vyhrazena Běhu Novým Lískovcem. Tuto tradiční sportovní akci pořádá AC Moravská Slavia Brno vždy v dubnu již čtrnáct let v areálu Pod Plachtami. V roce plném improvizací díky vládním opatření v boji s COVID 19 se Běh Novým Lískovcem uskutečnil v rámci Slavností. Trať byla vytýčena parkem TGM, start a cíl byl na Zoubkově hned pod hřištěm BPA.

Po běžeckém programu následovaly závody koloběžek, které pořádal Sokol. Trať byla vyměřena po ulici Zoubkova, start a cíl byl na stejném místě jako u běhů.

Všichni účastníci byli pořadateli odměněni drobným občerstvením a nevratným startovním číslem jako upomínku na tuto akci. Tři nejlepší v každé disciplíně a kategorii pak byli vyhlášeni na hlavním pódiu. Z rukou představitelů městské části starostky paní Jany Drápalové, 1. místostarosty pana Michaela Brázdy a od zástupců pořadatelů jednatele Sokola Nový Lískovec pana Aleše Volovce a předsedy AC Moravská Slavia Brno pana Ladislava Zouhara obdrželi diplomy, medaile a krásné věcné ceny.

Po vyhlašovacím ceremoniálu se dostala ke slovu kapela Machu Picchu, která hrála a zpívala k poslechu i tanci do večerních hodin. K dobré pohodě všech účastníků přispělo i kvalitní a hojné občerstvení, které zajistil tým Staré hospody v čela s Lenkou Odehnalovou.

Příprava na 3. ročník Slavností byla již zahájena. Uskuteční se pravděpodobně opět v letním termínu.