• dětský oddíl s hasičskou a záchranářskou tematikou
  • oddíl přijme všechny děti od 3 let, v tomto oddílu to není o talentu, ale o touze něco pěkného a užitečného se naučit
  • cvičíme běh s hasičskými překážkami i bez
  • trénujeme uzlové štafety
  • naučíme orientovat v mapách – základy topografie
  • naučíme základům záchranářské bezpečnosti
  • naučíme základům zdravovědy
  • naše dílničky – někdy si jen hrajeme, a přitom něco vytvoříme

Každý čtvrtek od 18:00 do 19:30 v atletickém tunelu Oblá 51c

Vedoucí oddílu

Aranka Nováková

+420 721 413 100

aranka.novakova@volny.cz