Kulturní odbor T. J. Sokol Nový Lískovec již od roku 2016 připravuje pro spoluobčany divadelní představení živého betléma. První dva ročníky se konaly v areálu Základní školy Kamínky, v roce 2018 a 2019 pořadatelé akci přesunuli do prostor staré školy na Zoubkově ulici, dnes Bezpečnostně právní akademie. Jubilejní 5. ročník této akce byl z důvodů vládních opatření v boji proti pandemii COVID 19 přesunut na rok 2021.

Příprava celé akce je nesmírně náročná jak po stránce materiálně technického zabezpečení, tak po stránce personální a organizační. V čele celého týmu organizátorů už od začátku stojí místostarosta jednoty Petr Oupor.

I když pořadatelé mění místo akce, tak od počátku zůstává několik neměnných pravidel, která se nemění. Především je to termín, který je vždy těsně před vánočními svátky a sokolská akce tak zakončuje celý advent v Novém Lískovci.

Dále je to využití ochotnických herců z řad místních občanů, včetně miminka v roli malého Ježíška. Herecké zkoušení probíhá obvykle celý podzim. Další konstantou je zapojení živých zvířat. Celé představení tak získává na atraktivitě především pro dětské diváky.

Pořadatelé se v jednotlivých ročnících v přípravách soustředili na technické zkvalitnění celé scény a zajištění jednotlivých součásti doprovodného programu, který byl určen především pro děti, ale také pro dospělé. V roce 2019 se už objednalo profesionální osvětlení a ozvučení. Celá akce v roce 2019 měla také větší časový rozsah, než bylo v předchozích letech zvykem. Začátek byl tedy posunut do odpoledního času.

Děti tak dostávají možnost si nejen prohlédnout zvířata za denního světla nebo povozit se na ponících, ale i navštívit další stanoviště doprovodného programu. Pro všechny pak bývá připraveno občerstvení, především teplé nápoje. Z představení živého betléma se tak stává tradiční zakončení adventního období v Novém Lískovci, kde se sejdou sousedé a popřejí si k vánočním svátkům. Celá akce má pochopitelně i svůj duchovní rozměr. Účastníci mají možnost si odnést do svých
domovů betlémské světlo. Před samotným začátkem představení si všichni přítomní vyslechnou sváteční slovo. Pravidelně pronášené ústy Otce Angela ze starobrněnské farnosti.

Samotné divadelní představení bývá zahajováno po setmění. To je také jedno z nepsaných pravidel, které je dodržováno. 15 dospělých herců s malým Ježíškem a s 13 živými zvířaty za zpěvu koled tak znovu připomene vánoční příběh o narození Ježíše Krista. Po ukončení představení se vždy do pozdního večera povídá a vzpomíná.