KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ ČLENY VÝBORU

Ing. Jiří Proch, starosta, vedoucí sportovního odboru
e-mail: starosta@sokolnovyliskovec.cz
Petr Oupor, místostarosta, vedoucí kulturního odboru
e-mail: mistostarosta@sokolnovyliskovec.cz
Aleš Volovec, jednatel,
e-mail: jednatel@sokolnovyliskovec.cz

Kontrolní komise

Mgr. et Mgr. Michal Brázda, předseda
Zdeněk Polák, člen
Bc. Josef Schmied, člen

SÍDLO

Tělocvičná jednota SOKOL Brno – Nový Lískovec
pobočný spolek 
Rybnická 60/75 
634 00 Brno – Nový Lískovec

IČ: 056 07 141 
Č. ú. : 2501133820/2010 (Fio banka)