Tělocvičná jednota SOKOL Brno – Nový Lískovec

Tradiční sportovní a kulturní společenství pro městskou část Brno – Nový Lískovec se specializací na rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím sportu.

Činnost

Čím se zabýváme


Sokolská všestrannost

Zabýváme se všeobecnou tělesnou přípravou pro nejmenší děti (od 4 let). Připravujeme a vedeme děti ke sportu.

Sportovní oddíly

Umožňujeme možnost specializace na jednotlivé sporty díky kvalitnímu zázemí pro trénování s potřebnými pomůckami

Kulturní odbor

Podílíme se na nácviku divadelních představení a pořádáme kulturní a společenské akce v Brně – Novém Lískovci

Staňte se členy. Buďte sokoly.


Historie činnosti

Sokolská jednota v Novém Lískovci vznikala od roku 1912, kdy začala pracovat přípravná komise. V červnu 1914 po zisku místnosti k činnosti v hostinci pana Novotného na Rybnické ulici a náboru členů, byla podána na město Brno žádost o vznik jednoty. Bohužel se rozjezd jednoty zastavili díky první světové válce.

Kalendář akcí